In Vino Veritas

04-01-2011
Encore Syrah 2008

Encore Syrah 2008 - KATARZYNA ESTATE
Регион:   Тракийската низина е част от големеят южен български винарски район. Тя е добре защитена от студените ветрове на север от Стара Планина и допълнително предпазена на юг от централнитe части на Родопите
Климат и почви: Умереноконтинентален, с продължителност на слънчевото греене над 3 000 часа през годината и над  110 ясни дни. Горещо сухо лято с топли нощи. Мека и топла зима. Без пролетни измръзвания и слани. Песъкливи и песъкливо - глинести, глинесто - варовикови.
Гроздобер: Внимателно подборно ръчно бране в касетки с последваща обработка на гроздето при подходяща температура.
Винификация: Преди обработка гроздето се темперира в хладилна камера за около 10- 12 h. Следва сортирането му на сортировъчни линии, ронкане и отделяне на чепките. При 60 % от партидата, алкохолната ферментация се провежда в нови френски дъбови бъчви от по 400 л., а останалите 40 % от нея алкохолната ферментация се осъществява във ферментатори от неръждаема стомана от по 10 м³ и 15 м ³. Технологичният процес включва настойване на гроздовата каша при температура 7- 9° С, от 5 дo 7 дни, ферментация при температура 26 -28 ° С от 7 - 9 дни и последваща мацерация с твърдите частици до 10 дни при температура 22 - 24 ° С.
За бранда: На всеки почитател на бакхусовата напитка "ENCORE" е в състояние да дари емоции и удоволствие, размисли и надежди, затова и създателите му са запечатали стремежа на човешкият дух за "още" в новия лейбъл на избата.
ENCORE е за авантюристите, за любопитните, за търсещите, защото силата да искаш и да се стремиш към "още" стои във всяка победа
Дегустационни
характеристики: Искрящ, дълбок, пурпурен цвят. Богат аромат на тютюн, нотки на зрели червени плодове и добре интегриран дъб. Мощно тяло с кадифен вкус, дълъг запомнящ се финал с меки танини. Виното има потенциал за отлежаване в бутилка

Encore Syrah 2008 - KATARZYNA ESTATE

Регион: Тракийската низина е част от големеят южен български винарски район. Тя е добре защитена от студените ветрове на север от Стара Планина и допълнително предпазена на юг от централнитe части на Родопите

Климат и почви: Умереноконтинентален, с продължителност на слънчевото греене над 3 000 часа през годината и над  110 ясни дни. Горещо сухо лято с топли нощи. Мека и топла зима. Без пролетни измръзвания и слани. Песъкливи и песъкливо - глинести, глинесто - варовикови.

Гроздобер:Внимателно подборно ръчно бране в касетки с последваща обработка на гроздето при подходяща температура.

Винификация: Преди обработка гроздето се темперира в хладилна камера за около 10- 12 h. Следва сортирането му на сортировъчни линии, ронкане и отделяне на чепките. При 60 % от партидата, алкохолната ферментация се провежда в нови френски дъбови бъчви от по 400 л., а останалите 40 % от нея алкохолната ферментация се осъществява във ферментатори от неръждаема стомана от по 10 м³ и 15 м ³. Технологичният процес включва настойване на гроздовата каша при температура 7- 9° С, от 5 дo 7 дни, ферментация при температура 26 -28 ° С от 7 - 9 дни и последваща мацерация с твърдите частици до 10 дни при температура 22 - 24 ° С.

За бранда: На всеки почитател на бакхусовата напитка "ENCORE" е в състояние да дари емоции и удоволствие, размисли и надежди, затова и създателите му са запечатали стремежа на човешкият дух за "още" в новия лейбъл на избата. ENCORE е за авантюристите, за любопитните, за търсещите, защото силата да искаш и да се стремиш към "още" стои във всяка победа

Дегустационнихарактеристики: Искрящ, дълбок, пурпурен цвят. Богат аромат на тютюн, нотки на зрели червени плодове и добре интегриран дъб. Мощно тяло с кадифен вкус, дълъг запомнящ се финал с меки танини. Виното има потенциал за отлежаване в бутилка

Стари статии

2019 - Sarta, Capitol Catering: 40 P.Karavelov Str., Varna Tel: 052 684 002, mob.: 0885 171 212 Email: catering@capitol.bg

Fallow Capitol Catering on Facebook